"Zastavit klimatickou změnu znamená konec spalování uhlí a ropy. Pro ty, co přijdou po nás."

 

Klima – Pařížská klimatická dohoda a dekarbonizace energetiky

 

Česká republika se v Pařížské klimatické dohodě z prosince 2015 zavázala – spolu s dalšími 196 zeměmi světa – udržet nárůst globální průměrné teploty Země výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby tento nárůst nepřekročil hranici 1,5 °C. Do roku 2050 by mělo proto dojít ke snížení emisí CO2 o 65–90 % ve srovnání s rokem 1990 a lidstvo by mělo globálně ukončit spalování fosilních paliv (nulové emise skleníkových plynů) mezi lety 2060 a 2080.

 

Naše země doposud nepromítla svůj klimatický závazek do státních politik a strategií. Neexistuje žádný plán postupného výstupu ze závislosti na uhlí a nahrazení odstavených kapacit čistými nefosilními zdroji a energetickými úsporami. Energetické společnosti, které jsou na těžbě a spalování uhlí závislé, však nemohou čekat. Například ČEZ počítá s odstavením dvou třetin instalovaného výkonu svých uhelných elektráren do roku 2035.

 

EU dlouhodobě usiluje o to zohlednit alespoň částečně škody způsobené spalováním fosilních paliv a prostřednictvím systému obchodovatelných emisních povolenek EU ETS dát uhlíku odpovídající cenu. Protože však tento pokus selhává, řada států, jako Velká Británie, Irsko, Švédsko, Finsko a nově i Kanada, přistoupila k zavedení vlastní uhlíkové daně.

 

Připravíme vládní „Plán postupné dekarbonizace české energetiky“, jehož součástí bude závazný harmonogram odstavování uhelných elektráren a tepláren a který poskytne těžebním společnostem a vlastníkům uhelných elektráren jasnou perspektivu. Jejich produkce bude nahrazena elektřinou z obnovitelných zdrojů, energetickými úsporami a vlastní výrobou a spotřebou elektřiny a tepla domácnostmi a energetickými komunitami.

MEMORANDUM O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOP09 a Liberálně ekologické strany