"Aby si nás v Evropě mohli vážit jako v dobách Václava Havla za to, co dobrého nabízíme."

 

 

Už jen z úcty k našim předkům, kteří bojovali a umírali za naši svobodu v době nacismu i komunismu, už jen z pocitu vlastenectví si myslím, že je dobře, že jsme se před 15 lety mohli stát plnohodnotným členem evropské rodiny. Protože je to EU, která nám po dlouhých letech okupace, marastu a mravního úpadku zaručuje bezpečí. EU vznikla jako mírový projekt a je jím dodnes. Ale v průběhu let se stala také prostorem prosperity, modernizace, vysoké ochrany životního prostředí a lidských práv. EU dneška je jedním z nejlepších míst pro život a nedělejme si iluze, že by nám bez ní bylo lépe. Je to představa pyšná a naivní. Domnívám se, že s členstvím v EU rosteme a že bychom bez ní jen chřadli...

 

Osobně dnes zažívám pocit štěstí a radosti, že patříme na západ a ne na východ, že žijeme ve společenství kulturním a civilizovaném, kde se k sobě lidé chovají slušně a solidárně. Jako matka tří dětí cítím spoluodpovědnost za to, kde a jak budou žít, až jim bude jako mne. Pro svoje děti chci to nejlepší. Chci, aby měly čistou vodu a vzduch, aby měly svobodu a mír. A proto udělám co dokážu, aby EU měla dost dobré vůle překonat všechny krize a také proto, aby hlas mojí země, České republiky, zněl v Evropě silně, ale ne uřvaně. Chtěla bych, aby si nás ostatní mohli vážit za to, s čím přicházíme a co umíme. Aby si nás mohli vážit třeba jako v dobách, kdy byl naším prezidentem Václav Havel.

 

 

Kategorie článků v duchu Václava Havla

Zelení představili své sympatizanty - Havla, Schwarzenberga a Holubovou

Přidáno dne Pondělí 20 květen, 2019
Celkem stránek: