Vyrůstala ve volnomyšlenkářském prostředí. V roce 1989 se účastnila protestů proti komunistické totalitě a 17. listopad prožila na Národní. Nejen proto si váží svobody a demokracie.

Po maturitě odjela do Berlína, aby viděla, jak se žije jinde. Vystudovala politologii a překladatelství a prošla řadou zaměstnání od kuchařky přes překladatelku až po ředitelku kabinetu vládního zmocněnce pro lidská práva Svatopluka Karáska, kterého zná od dětství.

Pomáhala v ČR uplatňovat evropská pravidla ochrany lidských práv, která činí naši společnost ohleduplnou a tolerantní. Později byla poslankyní Parlamentu ČR, předsedkyní evropského výboru.

Ochranu životního prostředí vnímá jako zásadní. Naslouchá odborníkům a je přesvědčená, že musíme bojovat s klimatickou změnou a ničením přírody.

V posledních letech se věnuje podnikání, vede coworkingové centrum. Je vdaná a má tři děti, dvě už dospělé. Vystudovala kuchařskou školu Le Cordon Bleu.

Ráda běhá, každoročně i maraton. Myslí si, že být aktivní je normální.

Dobrovolničí a věnuje se charitě, je spoluzakladatelkou spolku Češi Tibet podporují.

Domluví se francouzsky, německy a anglicky.
 

Přidáno dne