V Česku se recykluje pouze 35 % komunálních odpadů a většina cenných surovin tak končí na skládkách nebo ve spalovnách. Přitom Německo dokáže znovu využít až dvě třetiny komunálních odpadů. Chceme, aby se ČR posunula na úroveň Německa, Rakouska a dalších progresivních zemí.

 

Proto prosadíme doplnění závazných cílů do Plánu odpadového hospodářství ČR a přijetí kvalitní odpadové legislativy tak, aby bylo zajištěno splnění nových evropských cílů pro opakované využívání a recyklaci surovin.

 

Objem využívaných chemických látek, které se dostávají do životního prostředí, prudce narůstá. Rostoucí objemy (například dramatický nárůst použití glyfosátu, účinné složky herbicidu Roundup) i počet používaných pesticidů a biocidů neustále zvyšují potenciální expozici lidí a možnost vzniku tzv. koktejlových efektů s dopady na lidské zdraví. Používané látky mají často endokrinní efekt (ovlivňují hormonální systém člověka), při kterém k účinku stačí stopové množství dané látky.

 

Podpoříme strategické snižování naší závislosti na pesticidech v rámci ambiciózního národního plánu pro jejich udržitelné využívání a vytvoříme podmínky pro zásadní snížení jejich použití. Podpoříme úplný zákaz látek s endokrinním efektem a látek, které ohrožují pro člověka zásadní ekosystémové funkce (např. opylovače).

 

MEMORANDUM O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOP09 a Liberálně ekologické strany