Nové moderní technologie obnovitelných zdrojů umožňují výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu. Čím dál více spotřebitelů bude mít možnost stát se aktivními účastníky energetického systému a trhu. Mnoho domácností, společenství i malých a středních podnikatelů bude vyrábět elektřinu fotovoltaickými systémy na střechách budov, v komunitních větrných, bioplynových či vodních elektrárnách. Elektromobily budou přispívat novou formou systémových služeb ke stabilizaci soustavy: budou nabízet skladování přebytků elektřiny anebo naopak poskytovat elektřinu při nedostatku. Mnoho občanů, obcí a měst se rozhodne pro cestu energetické soběstačnosti a bude si vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů energie pro vlastní užití.

 

Obnovitelné zdroje se stávají stále více konkurenceschopnými, přesto po nějaký čas ještě budou potřebovat podporu. Poslední rok ukázal, že nejefektivnějším nástrojem, jak zlevnit výrobu z OZE, jsou aukce organizované vždy pro určitý typ obnovitelného zdroje. Výherce v aukci, který se zaváže vyrábět za nejnižší cenu, bude mít nárok na podporu pouze ve výši rozdílu mezi vysoutěženou cenou a hodinovou tržní cenou elektřiny ve formě hodinového zeleného bonusu tak, jak tomu je i nyní u malých vodních elektráren či bioplynových stanic.

 

Chceme být připraveni na nový trend vlastní výroby a spotřeby elektřiny a připravíme koncepci novely zákona o podporovaných zdrojích, který umožní ustavení tzv. komunitních výroben, jejichž prostřednictvím se budou moci místní občané, malí a střední podnikatelé i obce z dané lokality podílet na konkrétním projektu. Navrhneme technologicky specifické aukce v kombinaci s již fungujícím hodinovým zeleným bonusem jako podporou pro výrobce, kteří uspějí v aukcích.

 

MEMORANDUM O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOP09 a Liberálně ekologické strany