"Univerzální pojetí lidských práv rozšiřujeme v LES o pro nás obzvlášť důležitá práva a možnosti těch nejmladších a budoucích generací. Nesmíme omezit možnosti a svobodu našich vnuček a vnuků tím, že spotřebujeme jejich budoucí zdroje.

 

Evropa je jedinečný prostor lidskoprávních garancí. Když se shodneme na tom, aby naše práva hájily společné evropské instituce, musíme být také připraveni je v této misi podporovat jako politici i jako občané.

 

Můj hlas bude v Evropě slyšet. Budu stavět na široké znalosti jazyků a precizní znalosti institucí EU a zkušenostech šikovných lidí, kteří v institucích dlouhodobě působí. Takové znám osobně a máme je i v Liberálně ekologické straně."

------------------------------------------------------------------------

 

Proč jste se rozhodla kandidovat?

 

Věřím ve smysluplnost našeho členství v EU a s evropskou politikou mám zkušenosti. Na Úřadu vlády jsem byla v době implementace legislativy EU do českého právního řádu v oblasti ochrany lidských práv (a jsem přesvědčená o tom, že naši společnost činí ohleduplnější a tolerantnější), později jsem měla štěstí být předsedkyní Výboru pro Evropské záležitosti PSP ČR, doposud jako jediná žena a dokonce v době našeho předsednictví v Radě EU. Pracovala jsem v mezinárodních institucích (Rada Evropy, OBSE), žila jsem v zahraničí (Berlín, Štrasburk, Londýn) a tak se dokáži v evropském prostoru pohybovat bez nezdravé nabubřelosti nebo zbytečných komplexů. Domluvím se německy, francouzsky i anglicky. Chtěla bych přispět k tomu, aby Česká republika měla v Evropě prestiž jako v době Václava Havla, abychom byli respektovaní za to, co umíme a nabízíme. Mám za sebou 25 let pracovních zkušeností i mnoho chyb, ze kterých jsem se poučila a to všechno bych chtěla zúročit ve prospěch občanů ČR a EU.

 

Jakému hlavnímu tématu se chcete v EP věnovat?

Budu hledat dohodu s nejprogresivnějšími zeměmi Evropy a ne brzdit její modernizaci tak, jak to dělají země Visegrádu. Kandiduji se závazkem věnovat se problematice změny klimatu a vyvážených vztahů s Čínou a Ruskem. Změna klimatu je nejvážnější globální problém lidstva a politika musí reagovat na jednoznačná zjištění vědců. Je třeba ukončit spalování fosilních paliv a přejít na obnovitelné zdroje energie. K tomu jsem odhodlaná. Mým druhým celoživotním tématem jsou lidská práva a ochrana demokracie. Chci, aby vztahy mezi ČR a Čínou i vztahy mezi EU a Čínou byly vztahy rovného s rovným. Budu prosazovat směrnici o reciprocitě přístupu k Tibetu (podobně jako Kongres USA) Je to jednoduché a spravedlivé. Vy nás nepustíte do Tibetu my Vás nepustíme do EU. Dál budu posouvat legislativu omezující tzv. dvojí kvalitu potravin. Budu se s plným nasazením věnovat všem oblastem a za základ považuji respekt k odbornému názoru expertů v té které oblasti.

 

Čím byla EU prospěšná lidem ve Vašem městě/obci?

Vnímám EU nejen jako pojistku před ničivými konflikty, ale jako příležitost pro ČR obstát v globálním a komplikovaném světě plném hrozeb a výzev. Nedělám si iluze o tom, co bychom jako ČR samostatně dokázali. Naše země byla po roce 1989 zdevastovaná: materiálně, environmentálně i personálně. Během dvou totalit jsme postupně přišli o velkou část tzv. elit a když si připomeneme marasmus osmdesátých let, musíme si uvědomit, jak dobře se nám dnes žije. Členstvím v EU jsme se zařadili mezi západní liberální demokracie. V EU funguje solidarita a protože jsme stále ještě ekonomicky slabší, ti bohatší nám pomáhají. Žiji v Praze, ve které fondy EU podpořily od roku 2007 celkem 5 344 projektů. Revitalizaci parků, snížení energetické náročnosti budov, opravy památek, rozšíření tramvají a železnice, vzdělávání a další.

 

Co jsou nejčastější fámy o EU, se kterými se setkáváte?

Ani se mi je nechce opakovat. Nesmysly, co všechno nám EU nařizuje se šíří mnoho let jako nákaza. Je to často dílo politiků, kteří z vlastní neschopnosti obviňují vzdálenou Evropu. To dobré, co z EU máme zamlčí a problémy svedou na "zlý Brusel". V obecné rovině je největší fámou tvrzení, že nám Brusel něco diktuje, že nemáme na rozhodování vliv. A konkrétně? Tak třeba balení koblih do igelitu anebo bezdotykové vodovodní baterie v restauracích, obojí jsou to nesmysly, které jsme vymysleli tady doma. Anebo nadávání na úsporné žárovky. Postupné zpřísnění energetické náročnosti vedlo k vyvinutí úsporných LED svítidel, která nejsou drahá a ještě uspoří domácnostem peníze za energie. Anebo když EU zavedla limity pro emise oxidu uhličitého z aut, mnozí křičeli, že to zničí evropský automobilový průmysl. Ve skutečnosti to vedlo k vývoji aut s nižší spotřebou, z čehož profitujeme všichni nižšími náklady na palivo a zlepšením ovzduší.

 

Co je Vaše odpověď lidem, kteří nevidí důvod jít volit?

Je to klišé, ale je to tak. Kdo nejde volit, nechává rozhodnutí o tom, kdo nás bude v EP zastupovat na jiných. Potom se může stát, že za ČR budou mluvit lidé, kteří jsou pod vlivem (anebo se nechali přímo nakoupit) Ruska anebo Číny. Jak známo, cílem obou těchto velmocí je EU jako konkurenta oslabit. Anebo budou ČR zastupovat populisté, kteří na Evropu hází všechno špatné. Sejde-li se v EP dostatek euroskeptiků a extremistů, pak může dojít k jejímu rozpadu a tím k ohrožení naší bezpečnosti. Brexit je malér především pro Británii a pokud se něčemu takovému chceme vyhnout, musíme jít volit a volit odpovědné lidi, kteří mají svědomí a úctu k tomu, co se v Evropě podařilo vybudovat. Trvalo to desítky let a zničit to je bohužel snadné... Pak se probudíme a třeba už nebudeme v demokracii, jak ji známe. Naši předkové už to zažili.

Kategorie článků můj volební program

STAN TOP09 regionalni-hnuti

Přidáno dne Pondělí 20 květen, 2019
Celkem stránek: