Skupina tří exministrů a další experti LES a TOP 09, kteří se zabývají ochranou životního prostředí, vytvořili zásadní dokument. Memorandum o životním prostředí ukazuje směr i konkrétní priority, které by se měly do budoucna realizovat v ochraně přírody České republiky. Priority Memoranda budou zástupci TOP 09 a LES prosazovat v budoucí vládě či v parlamentu. Memorandum chce prosadit nově ochranu lučních biotopů, zvýšit podíl oblastí s divokou přírodou, rozšířit soustavu národních parků o NP Křivoklátsko a NP pro říční krajinu Litovelského Pomoraví, zlepšit stav lesů nebo upravit dotační politiku. Experti také navrhují přijmout Plán postupné dekarbonizace české energetiky se závaznými termíny pro odstavování uhelných elektráren i tepláren a Národní program rozvoje čisté elektromobility.

Memorandum o ochraně životního prostředí LES a TOP 09 - plná verze