Patříme k předním výrobcům automobilů na světě, jejich vývoz je základem naší ekonomiky. Automobilový průmysl přitom vstupuje do období zásadní proměny, na jejímž konci může být s velkou pravděpodobností ukončení výroby spalovacích motorů a přechod na e-mobilitu (auta bez řidiče) a sdílení elektromobilů. V domácnostech převládne trend vlastní výroby a spotřeby opřené o obnovitelné zdroje energie. Elektromobily se stanou součástí energetického hospodářství domácností, kde budou plnit roli akumulátorů. Z pohledu energetického systému umožní elektromobily větší integraci tzv. intermitentních zdrojů, jako jsou větrné a sluneční elektrárny.

 

Vyspělé země připravují legislativu a velké průmyslové podniky investují značné prostředky do tohoto očekávaného vývoje. Vzhledem k technickému a výrobnímu potenciálu, kterým Česká republika disponuje, je to pro naši zemi velká příležitost být na technologické světové špičce.

 

Připravíme „Národní program rozvoje čisté elektromobility“. Zdůrazňujeme slovo „čisté“, což znamená, že podmínkou účasti v programu a čerpání podpory bude využívání čisté, tedy nikoli fosilní energie. Program bude zahrnovat harmonogram výstavby nabíjecích stanic, realizovaných ze soukromých (s investiční podporou či formou jiných ekonomických nástrojů) i veřejných zdrojů. Obsáhne i investiční podporu nákupu elektromobilů fyzickými osobami, nikoli pouze obcemi a podnikateli, jak je tomu doposud. Podpoříme i druhotné využívání baterií z elektromobility (zejména z elektrobusů) pro stacionární baterie k využití pro akumulaci v energetické síti.

 

Bylo by však chybou postavit dopravu budoucnosti pouze na elektromobilitě. Ještě nějakou dobu bude jedním z omezujících faktorů e-mobility omezený dojezd. Proto minimálně pro leteckou či dálkovou přepravu budeme potřebovat i jiné typy nefosilních paliv. Evropská komise navrhuje v tzv. Balíčku čisté energie přechod z dnešních biopaliv první generace na vyspělá biopaliva, která nejsou vyráběna na úkor potravinové produkce a mají vysokou účinnost úspory emisí skleníkových plynů (min. 70 %). S tím souhlasíme a budeme prosazovat, aby k roku 2024 byla ukončena podpora výroby metylesteru řepkového oleje, který se přimíchává do nafty. Tím se podstatně sníží procento ploch kvetoucí žluté řepky, jež způsobuje v krajině řadu problémů.

 

MEMORANDUM O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOP09 a Liberálně ekologické strany